Z I M N Ý   V O D O P Á D

 

Zimný potok na východní stěně Lysé hory teče velmi strmě, se sklonem přes 30°. Není divu, že zde vytváří řadu menších kaskád a vodopádů. Nejvýraznější vodopády jsou až nad 650 m.n.m. a mají 7,4m a 3m. Vodopády zde vznikly na mocných vrstvách velmi odolných godulských pískovců. Celá lokalita horního Zimného potoka byla však vyhlášena přírodní rezervací a vstup do ní je zakázán.

 

Průtok: 10 l/s

Mohutnost: 74 a 30 m*l/s