V Y S U T Ý   V O D O P Á D

 

Vysutý vodopád je situovaný poměrně vysoko na zdrojnici Vysutého potoka v úbočí hory Prašivá. Nevede k němu žádná cesta a přístup jde velmi těžkým terénem, neboť oblast, v níž se nachází, je od roku 2011 chráněna jako přírodní rezervace. Vodopád vznikl na silných vrstvách odolných godulských pískovců, které jsou prokládány měkčími jílovci. Vodopád je tvořen 3 výrazně oddělenými stupni, které mají shora výšky 8m, 2m a 4,7m. Vodopád není příliš výrazný kvůli malému množství vody, ovšem po vydatných deštích nabízí nádhernou přírodní podívanou.

 

Průtok: 7 l/s

Mohutnost: 115,5 m*l/s

GPS: 49°37'30"N, 18°30'19.8"E