V O D O P Á D Y   N A   K O B Y L Í K U

 

Velký Kobylík je potok v ostrém jižním svahu Lysé hory. Vodopády nejsou vysoké a jsou poměrně neznámé. Na hlavní zdrojnici v nadmořské výšce cca 770m je jeden osamocený vodopád vysoký 3m a pod ním pěkná soustava zhruba 3 vodopádů o celkové výšce přibližně 6m. Menší, spíše kaskádovitá soustava je pak na východní menší zdrojnici. Žádný ze samostatných stupňů nepřesahuje 3m, vodopády mívají také velmi málo vody.

 

Průtok: 5 l/s

Mohutnost: 15 m*l/s