V O D O P Á D Y   A   K A S K Á D Y   B Y S T Ř I Č K Y

 

Potok Bystřička mezi Bludným a Smrdutou poklesne na 50m délky o 20 výškových metrů. Na tak výrazném poklesu se vytvořila řada kaskád a vodopádů, většinou na navalené balvanovité suti. Nejvyšší vodopád je hned v horní části a má výšku 2,3m. Další 2 menší vodopády jsou ve spodní části celkového poklesu. Skalní práh a veliké balvany tu překonává soustavou kaskád a malých vodopádků - ten nejvyšší dosahuje za jarního průtoku vody výše až 1m! Celá soustava je dlouhá až po soutok s dalším potokem od Čerňavy asi 100m a je dobře přístupná, protože podél hučícího potoka vede lesní cesta. Nad ní vidíme strmý sráz vrchu Bludný s tmavými a rozeklanými skalisky. Kaskády a vodopádky Bystřičky mají jen drobnou estetickou vadu na kráse - než potok začne předvádět svou "vodopádovou" show, protéká pod mostkem za loučkou přes dutinu veliké betonové roury.

 

Podél Bystřičky vede silnice 437 z Bystřice pod Hostýnem do Vsetína, z ní je celý pokles pěkně vidět, zvláště v zimě, když opadá listí ze stromů vypadá z protějšího svahu dost monumentálně. Vodopády a kaskády jsou dobře přístupně z menší parkovací plochy nad začátkem poklesu.

 

Průtok: 30 l/s

Mohutnost: 69 m*l/s