T R A V E N S K Ý   V O D O P Á D

 

Tento 2m vysoký vodopád se sklonem 90° se nachází na Travenském potoce na žlutě značené cestě ze Zlatníku na Travný.

 

Průtok: 40 l/s

Mohutnost: 80 m*l/s