T O Š A N O V S K Ý   V O D O P Á D

 

Tento 4m vysoký vodopád při ústí Tošanovského potoka lze spatřit přímo z hlavní silnice v obci Krásná, ve směru na Visalaje po přejetí centra obce, po levé straně. Vyniká po vydatných deštích, jinak je málo vodnatý. Sklon podloží je tu přibližně 60-70°.

 

Průtok: 45 l/s

Mohutnost: 180 m*l/s