S U C H É   V O D O P Á D Y

 

Vodopády na Suchém potoce se naházejí na severní stěně Slavíče v nadmořské výšce 650-700m a mají velmi strmý tok - až 30°. Nepřekvapí tedy, že se na něm vyskytuje řada kaskád a dva výrazné vodopády. Jejich vznik byl podmíněn mocnými vrstvami velmi odolných godulských pískovců. Spodní vodopád má výšku 4,5m a lze ho rozdělit na spodní a horní menší stupeň. 20m nad ním je horní vodopád, který se skládá z několik stupňů. Nejvýrazněji oddělený a také nejvyšší je horní stupeň vysoký 8m se sklonem 65°. Celkově dosahuje horní vodopád 22m. Vodopády protéká velmi málo vody a v některých mapách ani není Suchý potok značen.

 

Průtok: 5 l/s

Mohutnost: 22,5 a 110 m*l/s