S A T I N S K Ý   V O D O P Á D

 

Zřejmě nejznámější vodopád Beskyd, avšak paradoxně jeden z nejnižších, se nachází na potoce Satina, 5km jihovýchodně od Frýdlantu nad Ostravicí. Celé údolí potoku Satina skrývá řadu zhruba metrových vodopádů, navíc jsou zde i kaskádovité vodopády na bočních přítocích. Začneme-li virtuální prohlídku u serpentiny k hotelu Petr Bezruč, jako první zaujmou kaskádovité vodopády na levostranném přítoku Satiny. Zhruba 150m pod tímto přítokem je most, pod kterým se nachází první zhruba metrový vodopád na potoce Satina. Dále po proudu je další menší vodopádek. Následuje skalní soutěska, nad kterou ústí drobný levostranný přítok, který vytváří pěknou kaskádovitou soustavu. Tento přítok ústí to Satiny přímo nad hlavním a nejznámějším vodopádem, s výškou 1,7m. Vodopád je dobře přístupný ze silnice, po které vede zelená turistická cesta, a také je hojně navštěvovaný a focený. Je tvořen čtvrt metru mocnou deskou pevného pískovce, pod kterou se vyskytuje méně odolnější jílovec. Jílovec je vymílán a vzniká převis hluboký více než jeden metr. Vodopád býval v 19.stol. mnohem větší turistickou atrakcí než je dnes. Poslední, přibližně metr vysoký vodopád, je několik desítek metrů pod hlavním vodopádem. Vodopád Satiny byl vyhlášen přírodní památkou.

 

Průtok: 90 l/s

Mohutnost: 153 m*l/s