R A D H O Š Ť S K Ý   V O D O P Á D   A   K A S K Á D Y

 

Kaskádovitý vodopád na Radhošťském potoce v hluboké brázdě navazuje výše proti proudu na Radhošťské kaskády a ty ještě o něco výše napájí druhý vodopád. Spodní Radhošťský vodopád není příliš vysoký, jen asi 2m, má však stabilní množství vody.

 

Průtok: 2 l/s

Mohutnost: 25 m*l/s