P U L Č Í N S K Ý   V O D O P Á D

 

Vodopád se nachází na bezejmenném přítoku Pulčínského potoka pod Pulčínskými skalami v Javorníkách. Od rozcestníku u Pulčínských skal se dá jít po modré turistické trase podél potoka, který si razí cestu přes pískovce, ze kterých vznikly Pulčínské skály. Není divu, že na potoce vznikly četné kaskády a také jeden kaskádovitý vodopád o výšce 2m. Má sklon asi 30°. Pulčínský vodopád má však jednu podstatnou vadu - vyniká jen při větším průtoku vody, protože jinak potok není příliš vodnatý.

 

Průtok: 10 l/s

Mohutnost: 20 m*l/s