P E Ř E J E   N A   O S T R A V I C I

 

Vodopád, kaskády a peřeje na řece Ostravici byly vyhlášeny geologickou přírodní památkou pod názvem Koryto řeky Ostravice. Předmětem ochrany jsou vrstvy různých tvrdých lavic pískovců a slepenců, které vytvořily překážky na řece Ostravici a zapříčinily vznik soustavy peřejí a kaskád. Poslední stupeň z této soustavy v pravé části koryta má charakter vodopádu, jehož výška dosahuje 1,8m. Přes tento vodopád však neteče všechna voda v řece. Část vody protéká levým ramenem, kde je ani ne metrový horní stupeň a pod ním soustava peřejí. Proto je velmi sporné, zda je vodopád Ostravice nejvodnatějším vodopádem u nás, nebo jestli je to vodopád Jizery, kterému vodu ubírá sousední elektrárna.

 

Průtok: 3400 l/s

Mohutnost: 6100 m*l/s