J E S T Ř Á B Í   V O D O P Á D

 

Vodopád se nachází na menším přítoku Jestřábího potoka nad Dolní Lomnou v nadmořské výšce 720m. Voda stéká přes 3m vysoký skalní práh, který je součástí vedlejšího pískovcového, 12m vysokého skalního výchozu.

 

Průtok: 10 l/s

Mohutnost: 30 m*l/s