G U T S K É   V O D O P Á D Y

 

Gutské vodopády se nachází na strmých severních svazích Javorového v pramenné oblasti Oldřichovického potoka, v nadmořské výšce asi 700m. Geomorfologicky je to velmi dynamické území, časté jsou zde bahnokamenné proudy. Vlastní vodopády vznikly, podobně jako většina beskydských vodopádů, na střídajících se vrstvách tvrdých pískovců a měkkých jílovců. Vodopády mají výšku 7m a jsou součástí Přírodní rezervace Gutské peklo.

 

Průtok: 5 l/s

Mohutnost: 35 m*l/s