V L Č Í   S K Á L A

 

Skalní útvar Vlčí skála (Vlčia skala) se nachází v úbočí Súľova poblíž Bílého kříže, na hraně česko-slovenské státní hranice, pár kroků od hřebenové turistické značky. Celková délka přerušovaných skalních stěn činí asi 300m. Terasovité kamenné věže byly vypreparovány z prudkého svahu na české straně Súľova, avšak díky okolnímu lesnímu porostu nejsou shora na první pohled moc vidět. Několika schůdnějšími chodníčky se dá slézt do lesa pod hřebenem, avšak vždy jsou vidět jen nejbližší mrazové sruby. Ve spodní části útvaru dosahuje výška dvou věží až 18m, přičemž vrcholek jedné z nich tvoří ohromný deskovitý převis, odkud se otevírá krásný výhled na protější hřeben Gruně, okraj Bílého kříže, vrchlík Lysé hory a Smrku. Tato skála je zároveň osazena kruhy. Ve 30.letech 20.stol. tu tatranský horolezecký spolek IAMES pořádal lezecké kurzy pro veřejnost jako průpravu pro horolezení v Tatrách.