S K Á L Y   N A   S K A L N É M

 

Vrch Skalný (709m) dostává svému jménu. V jeho blízkosti je roztroušeno několik pískovcových a slepencových skalních věží i okrajových skalek s výškou stěn do 15m, přičemž délka stěn všech skal čítá asi 1,4km a celkem je zde vytyčeno kolem 90 lezeckých cest obtížnosti III.-IX. Všechno to jsou pozůstatky mrazového zvětrávání hřebenových partií Hostýnských vrchů, po němž zůstaly jen nejodolnější sruby. Jmenují se Vyhlídka, Nevěstčí převisy, Bezejmenná, Plotna, Údolní stěna, Orel, Zub, Žába či Kůň. Vzhledem k věžovitému charakteru těchto skal a jejich nadmořské výšce jde o terén vhodný spíše pro teplejší dny. Jištění zabezpečují fixní skoby a kruhy.