M E D Ů V K A

 

Medůvka je jediný skalní útvar v okolí Bystřičky, který neleží v masivu Klenova, ale na opačné straně údolí na hřebenu Vrchhůry. Nachází se v lesíku nedaleko modré turistické značky a vede k němu značená odbočka. Materiálově je Medůvka tvořena tvrdými křemitými pískovci a méně odolnějšími slepenci, díky čemuž byla vlivem mrazového zvětrávání vymodelována do dnešního tvaru 40m dlouhé hradby se spoustou erozních rýh, rozdělujících mohutné bloky na nestejně vysoké skalní útvary poseté drobnými jevy, tj. především skalními mísami, žlábkovitými škrapy, výklenky, převisy a dutinami. Ostatně drobné prohlubně zvané voštiny daly Medůvce jméno – lidem totiž připomínaly medové plástve. Skála se člení na dvě části, a to na Malou Medůvku a Velkou Medůvku. Útvar se skládá z jedné věže a dvou okrajovek, přičemž údolní stěna nejvyššího bloku dosahuje výšky 10m. Izolovaný skalní útvar ve tvaru charakteristické jehly, situovaný na východní straně masivu, má výšku 3m. Ačkoliv rozměry skály nejsou nikterak impozantní, patří mezi nejvýznamnější horolezecké lokality na Moravě. Lezci skálu objevili počátkem 80.let 20.stol. a většinu cest přelezli technicky s umělými pomůckami. Až v 2.pol. 90.let se uskutečnily volné přelezy s vyšší obtížností. Celkem zde bylo vytyčeno asi 35 cest všech obtížností III-IX UIAA, přičemž obtížnost IX.stupně je kategorie, v níž závodí i nejužší světová špička. Většina cest vede v severních stěnách, jedná se tudíž o terén vhodný spíše pro teplejší dny. V roce 2007 byla skála přejištěna.