L Y S O H O R S K É   S K Á L Y

 

Nejznámější lysohorská skála měří na výšku 9m a je tvořena pískovcem. Ačkoliv se nachází na území CHKO, není zvláštně chráněna. Najdete ji pod Butořankou, pár metrů od běžkařské stezky. Horolezci ji využívají jako cvičnou stěnu. Většina cest je zajištěna fixním jištěním. Tvrdost horniny umožňuje použít k dojištění hexy. Obtížnost cest se pohybuje v rozmezí stupňů II až VI (místy A1). Při skalách se nachází v bizardní poloze malá chata zvaná Tatranka, která je jakoby nalepená na skály a svah kotle. Slouží jako zázemí skálolezcům, spravuje ji horolezecký oddíl Sokol Staré Město a veřejnosti není přístupná. Od skály je krásný výhled do údolí Mazáku.

 
 

D O L N Í   M A Z Á K

Takřka 250m dlouhá a 8m vysoká skála stojí u Suchého potoka v údolí Mazáku, hned vedle modré turistické trasy. Skála je tvořena pískovcovými bloky a není nijak státem chráněna. Pro pevný pískovec a příznivou členitost lze oblast doporučit i začínajícím horolezcům. Je zde 22 lezeckých cest. Stupeň obtížnosti II-VI.

 
 

L I Š Č Í   D Í R Y   I.   -   III.

Jde o 3 skalní útvary v lese u vrcholu Smrčina. Jsou málo známé, minimálně navštěvované, ale ze všech je hezký výhled. Jde spíše o balvanovité skály, nevhodné pro sportovní lezení.

 
 

M E D V Ě D Í   S K Á L A

Pískovcová skála vystupuje ze svahu v jihozápadním úbočí Ostré hory, daleko od značených tras. Má výšku 9m, je z ní výhled na centrum Ostravice a využívá se jako cvičná lezecká skála. Leze se převážně s horním jištěním. Na vrcholu jsou umístěna jisticí oka.

 
 

O N D R Á Š O V A   S K Á L A

Obrovský pískovcový balvan, z něhož prýští voda. Nachází se na rozcestí Satina, u korýtka. Podle ústního vyprávění byl právě zde zvolen Ondráš Fuciman vůdcem své zbojnické družiny. V Ondrášově skále se ukrývají 2 menší jeskyně.