K R Z A K O S K A   S K A Ł A

 

Krzakoska Skała, zvaná rovněž Skałą na Kobylej, se nachází pod horskou osadou Kobyla ve výběžku Malého Stožku. Dosáhnout jí můžete po turistické značce nebo po silnici. Příkrá stěna je tvořena hrubozrnným pískovcem a představuje jeden z největších a nejznámějších skalních útvarů ve Slezských Beskydech. Má šířku asi 60m, výšku 6-12m a její ploché temeno vrůstá bezprostředně do svahu. Při úpatí Krzakoske Skały se nachází několik výklenků a vede tudy vyšlapaný chodníček. Po stěně vede 26 lezeckých tras s obtížností 3 až 6+, jež jsou zajištěny jak kruhy, tak starými háky, které ale už není vhodné využívat. Boulderový sektor skály je protkán řadou štěrbin, kamenných lavic a několika komíny. Výrazný komín na severní straně skály se nazývá Szpara w Kobylej. Od skály samotné, zejména pak z její volně dostupné horní tabule je nádherný výhled na město Wisła a protější hřebeny Slezských Beskyd.