V Ě Ž   Z Á M K U   V S E T Í N

 

Vstup: zpoplatněný

Lokalita: zámek Vsetín

Nadmořská výška: ?

Celková výška: 58m

Výška vyhlídkové plošiny: ?

Počet schodů: 158

 

Původní vsetínská tvrz, připomínaná prvně v roce 1464, stála nad řekou v místech nynějšího zámku, odkud střežila cestu do Pováží. Vsetín se díky ní stal střediskem dominia, nicméně zůstal bez panského sídla, protože ještě dlouho měl stejné majitele jako sousední rožnovské panství. V roce 1548 získává Vsetín Zikmund Nekeš z Landeka. Až první manžel jeho dcery Lukrécie, Arkleb Prusinovský z Víckova, přestavuje hradní tvrz na renesanční zámek s obdélníkovým půdorysem a stěhuje se sem. Její druhý manžel, o 5 let mladší Albrecht z Valdštejna, jeden z nejvlivnějších mužů tehdejší Evropy, se pak pustil do čilého obchodování a přivedl panství k prosperitě. Zámek byl přepaden a vypálen protihabsburskými Uhry (1708), znova upraven k bydlení (1733), několikrát stavebně pozměněn a postupně přešel do majetku bohatých rodin, které na Vsetíně rozjely průmyslovou revoluci. Nejvýznamnějšími podniky konce 19.stol. však byly dvě továrny na výrobu nábytku bratří Thonetů a Kohnů. Thonetové v roce 1890 koupili také vsetínský zámek. Požár zámku v roce 1915 zničil celou střechu i s věží. Thoneti je však nechali roku 1924 opravit do podoby před požárem. Posledními soukromými vlastníky zámku byli od roku 1938 Marie Baťová se synem Tomášem. V únoru 1949 byl zámek převzat do národní správy. V 50.letech, díky nerozvážnému umístění nejrůznějších státních institucí, došlo ke značnému poškození zámeckých interiérů. Proto se v letech 1963-1974 muselo přistoupit k nákladné generální opravě budovy, která byla veřejnosti zpřístupněna 9.5. 1975. Dnes slouží zámek pro účely Muzea Valašska.