V E L K Ý   J A V O R N Í K

 

Vstup: volný

Lokalita: vrchol Velkého Javorníku

Nadmořská výška: 918m

Celková výška: 25,915m

Výška vyhlídkové plošiny: 20,245m

Počet schodů: 106

 

Původní dřevěná rozhledna stála na vrcholu Velkého Javorníku již v roce 1934. Jednalo se o triangulační věž, kterou v roce 1929 zbudoval tehdejší Zeměměřičský úřad. Byla to jednoduchá dřevěná konstrukce o výšce asi 13m s pozorovatelnou v cca 10m. Z důvodu nedostatečné údržb a následně havarijního stavu byla v roce 1967 odstraněna. Novou rozhlednu nechal z popudu frenštátského lesního správce Vojtěcha Pavla vybudovat Státní podnik Lesy ČR. Grafický návrh stavby zpracoval Ing. Václav Langer, autorem projektové dokumentace je Falko, s.r.o. Rozhledna je pojata jako originální dřevostavba navazující na typickou místní architekturu (např. zvoniček). Vertikálně se dělí na 9 podlaží, přičemž první podlaží je obloženo ve stylu valašské roubené stavby tvořící provozní místnost. Všechna patra skýtají vyhlídku, ochozy jsou však ve výšce 15 a 20m nad terénem. S výstavbou započala firma Teslice CZ s.r.o. ze Vsetína na podzim 2012, kdy byly připraveny betonové základy. Od května 2013 pak pokračovala výstavba vztyčením vlastní dřevěné konstrukce. Slavnostní otevření proběhlo 15.8. 2013. Celkové náklady dosáhly 3,6mil.Kč. Z rozhledny je za příznivého počasí výhled až na Malou a Velkou Fatru, Roháče a Belianské Tatry či Jeseníky.