T E T Ř E V

 

Vstup: volný, otevírací doba uvedena na webu

Lokalita: vrchol Čerchlaného Beskydu nad Dolní Lomnou

Nadmořská výška: 994m

Celková výška: 10m

Výška vyhlídkové plošiny: 7m

Počet schodů: 40

 

Rozhledna Tetřev stojí na kótě Čerchlaný Beskyd (945m) v areálu Kamenné chaty. Jméno jí dal horský hotel Tetřev, spolu s nímž byla v roce 1924 na tomto místě Klubem českých turistů Orlová postavena. Hotel Tetřev se nacházel v sousedství Kamenné chaty (postavena 1929), jenže v dubnu 1960 vyhořel, byl znovu vybudován, v 60.-70.letech zažil největší slávu, ale pak po nevydařené privatizaci a majetkových sporech zchátral natolik, že musel být v roce 2009 zbourán. Objekt, který původně sloužil jen jako vodojem, také chátral. V té době byl využíván zejména k ustájení domácího zvířectva. Obrat k lepšímu nastal v roce 2011, kdy společnost SN Hotel Tetřev, s.r.o. získala dotaci na celkovou přestavbu a podle projektu Ing. Jana Havlíčka předělala bývalý vodojem na rozhlednu. Dotace činila 3,8mil.Kč při celkových nákladech 5,7mil.Kč. Opravy probíhaly v období jaro-podzim 2011 a realizovala je společnost Brand House s.r.o. Z vodojemu zůstaly po demolici pouze 4 vyzděné kamenné sloupy, jinak je vše nové. Dominantou rozhledny je železné točité schodiště se 40 stupni, umístěné v dispozičně nadstandardní místnosti s vnitřní expozicí. Postery o přírodě a krajině Beskyd připravila Správa CHKO Beskydy ve spolupráci s grafikem Ivo Sumcem, za finanční podpory Programu péče o krajinu MŽP. Slavnostní otevření rozhledny Tetřev proběhlo za husté mlhy ve středu 23.11. 2011. Rozhledna je celoročně volně přístupná, v létě od 8 do 21hod., v zimě od 10 do 15:30. Výhled z kryté místnosti v horním patře je limitován výškou rozhledny. Lze odtud však spatřit nejen východní část Beskyd, ale i slovenské Kysuce, za dobrého počasí Roháče a Malou Fatru.