R E H A B I L I T A Č N Í   C E N T R U M   Č E L A D N Á

 

Vstup: volný

Lokalita: Rehabilitační centrum Čeladná

Nadmořská výška: cca 485m

Celková výška: 14m

Výška vyhlídkové plošiny: 9m

Počet schodů: 28

 

Podnět k postavení rozhledny vzešel od majitelů společnosti Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o. MUDr. Milana Bajgara a MUDr. Romana Dudyse. Autorem návrhu je Ing. Arch. Petr Lichnovský z Ostravy-Zábřehu. Původní zděný objekt sloužil jako vrátnice a dispečink řidičů bývalé nemocnice v Čeladné a od roku 2000, kdy bylo založeno BRC, sloužil svému účelu dál. Rekonstrukce objektu a přístavba vyhlídkové věže byla dokončena v prosinci 2007, současně s otevřením nového Apartmánového domu Lara od stejného architekta. Rozhledna s vlajkovým stožárem slouží zároveň jako orientační bod Rehabilitačního centra Čeladná, ve spodních dvou podlažích je nyní umístěna telefonní ústředna a příjmová kancelář. Při stavbě věže byly použity stejné prvky (např. dřevěná modřínová prkna) jako na okolních objektech – balkónech Apartmánového domu Lara, na přístavbě restaurace U Sestřiček i při přestavbě Léčebného domu Dr. Maye a na nové Galerii Malířů Beskyd. Všechny uvedené stavby budou tedy v souladu s původním záměrem majitelů tvořit architektonicky jednotný a moderní střed RCČ.