R O Z H L E D N A   P R A Š I V Á

 

Vstup: zpoplatněný, časově omezený, pouze s průvodcem

Celková výška: 14 m

Výška vyhlídkové plošiny: 11 m

Počet schodů: 22 nad 2.patrem

 

Věžičková nádstavba s vyhlídkovou plošinou je součástí turistické chaty Prašivá, jež stojí na vrcholové loučce na Malé Prašivé v nadmořské výšce 707 m. K chatě se dá dostat po několika značených turistických trasách. Na Prašivou sice vede i silnice, ale vjezd je možný pouze na povolenku od zdejšího chataře. Na webu chaty jsou vyznačena všechna záchytná parkoviště. Vstup na rozhlednu je možný pouze schodištěm uvnitř chaty. Bez doprovodu chataře však není průchod ubytovací částí chaty povolen. Komentované exkurze se konají v pátek v 16:30, v sobotu v 10:00, v neděli a ve svátky v 16:30 a jsou zpoplatněny. Rozhledna skýtá omezený výhled na horskou louku u chaty a její bezprostřední okolí.

Skutečnost, že na Prašivé stojí turistická chata, je výsledkem snahy českých vlastenců a místních patriotů, kteří postavením chaty na tak navštěvovaném místě čelili expanzi německého turistickému spolku Beskidenverein. Myšlenka budování českých turistických chat se poprvé zrodila ve vlasteneckém spolku Snaha v Těšíně. V průběhu roku 1895 se v Těšíně utvořila Turistická jednota a záhy poté byl na Morávce založen Bezkydský spolek. Oba tyto spolky začaly s vyznačováním prvních tras, zajišťováním noclehů a zpracovávaly pokyny pro horskou turistiku. O založení českého turistického spolku bylo rozhodnuto při příležitosti pořádání hospodářské a průmyslové výstavy v Dobré v roce 1910. Jak praví informační panel naučné stezky Prašivá, dne 1.9. 1910 se konala první schůzka Pobezkydské jednoty slezské se sídlem v Raškovicích, jejímž předsedou se stal tamní starosta a továrník Josef Adámek. Jednota si mimo jiné vytyčila cíl postavit na Prašivé turistickou chatu. Prosadila tak 10 let zamýšlený záměr Dr. Kordače, který jednal v roce 1899 o zakoupení pozemku na Prašivé v blízkosti kostelíka. Potřebnou parcelu se ovšem podařilo odkoupit až v roce 1912. První plán chaty vypracoval architekt Joža Dvořák. Náklady na stavbu neměly přesáhnout 23tis. rakouských korun. Výstavba však nebyla realizována, poněvadž vypukla válka a většina aktivistů odešla na frontu. Krátce po válce jednota přesídlila z Raškovic do Frýdku a dne 17.12. 1919 dostala nový název Pobeskydská jednota slezská. Předsedou se stal JUDr. Jan Valeček, vrchní soudní rada v Moravské Ostravě, nadšený turista a lyžař, jehož portrét dnes visí v jídelně chaty. Právě on znovu inicioval výstavbu první české turistické chaty na slezské straně Beskyd, k čemuž známý místecký stavitel Jaro Čermák vyhotovil nový projekt. Stavbě předcházely určité přípravné práce. Na Prašivou tehdy ještě nevedla zpevněná komunikace jako dnes a veškerý stavební materiál bylo nutné buď vynášet ručně, nebo vyvážet na povozech. V obou případech vedle členů jednoty velmi aktivně pomáhali také lidé z okolních obcí, zejména místní rolníci ochotně zapůjčovali své povozy. Přípravné práce započaly už rok předtím, než začala samotná stavba, kterou provedla firma Ludvíka Juroše z Frýdku. Stavba byla zahájena 11.4. 1921, stála 273,3 tis.Kčs a již 2.10. téhož roku byla i předána k užívání. Bylo typické pro svou dobu, že vlna nadšení strhla i okolní obce, peněžní ústavy, státní lesy a vedle významných osobností také stovky drobných dárců. Sám prezident Masaryk jako člen Pohorské jednoty Radhošť přispěl 5000 korunami. Prvním nájemce chaty na Prašivé se stal známý hostinský pan Tesárek. Pobeskydská jednota slezská byla v roce 1922 začleněna do Klubu československých turistů (KČST) a chata se tak stala jeho majetkem. Následovalo pro chatu velmi příznivé období. Ve 2.pol. 20.let a ve 30.letech, v době, kdy byl předsedou frýdeckého odboru KČST notář JUDr. František Olšák, došlo k vybudování cesty na Prašivou a k dalším stavebním úpravám chaty. Byla dostavěna další skleněná veranda, rozšířena kuchyň, byl položen vodovod, zřízena koupelna, sprchy a umývárna. V půli 30.let nabízela chata turistům 30 lůžek, nocleh stál 4,50 Kč. Od září 1939 do konce války patřila chata Němcům a přístup na ni nebyl povolen. V poválečném období byl KČST zrušen a objekt si přivlastnil stát. Teprve roku 1992, když došlo k obnovení činnosti KČT a chata po vleklém soudním sporu připadla opět původnímu majiteli, zase ožil vrchol Prašivé různými zajímavými akcemi.

Zastřešená rozhledna, jež je od roku 1921 nedílnou součástí chaty, byla v roce 2001 z technických důvodů uzavřena. Po změně nájemce chaty v roce 2015 prochází chata zásadní rekonstrukcí. Slavnostní znovu-otevření opravené rozhledny se konalo v sobotu 11.6. 2016.

 

 

        MŮJ TIP

Spojte návštěvu rozhledny s letní akcí Otevřené chrámy, kdy je možné navštívit i nedaleký dřevěný kostelík sv. Antonína Paduánského z roku 1620 a nechat se v něm provést přítomným průvodcem.