M I L O Ň O V Á

 

Vstup: volný

Lokalita: vrchol Miloňové nad Velkými Karlovicemi

Nadmořská výška: 846m

Celková výška: 24m

Výška vyhlídkové plošiny: 20m

Počet schodů: 84

 

Na přípravě stavby horské vyhlídkové věže spolupracovala obec Velké Karlovice a společnost Lesy ČR, která se zároveň stala jejím investorem (financováno z vlastních prostředků v rámci Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky). Věž totiž představuje nejen turistické lákadlo, ale zároveň slouží lesníkům pro kontrolu požární bezpečnosti rozsáhlých karlovických údolí. Stavba rozhledny podle projektu Antonína Závady z firmy Arstav z Valašského Meziříčí trvala 10 měsíců. Na kopci Miloňová ji smontovala v létě 2012 společností RESA. Rozhledna o šestibokém půdorysu má železobetonové základy a nosné sloupy ze smrkového dřeva, věž se k vrcholu zužuje do jehlanu, jehož střechu pokrývá štípaný šindel. Náklady na její stavbu dosáhly cca 1,2mil.Kč. Veřejnosti byla věž zpřístupněna v druhé polovině září 2012, nicméně slavnostní otevření proběhlo až v sobotu 20.10. 2012.