K U N O V I C K Á   H Ů R K A

 

Vstup: volný

Lokalita: vedlejší vrchol Kunovické hůrky nad obcí Kunovice

Nadmořská výška: 570m

Celková výška: 6-7m

Výška vyhlídkové plošiny: 3m

Počet schodů: 14

 

Jednoduchou dřevěnou vyhlídkovou věž naleznete na Kunovické hůrce u Kunovic od podzimu 2010. Stala se jedním ze zastavení naučné stezky Rudolfa Haši, která byla slavnostně otevřena 3.10. 2010. Vybudování stezky bylo podpořeno dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Suvenýry či pohlednici rozhledny je možno zakoupit na Obecním úřadě v Kunovicích, v cukrárně, v prodejně potravin Jednota a Normál. Na obecním úřadě a v cukrárně si můžete pohlednici i orazítkovat upomínkovým razítkem "Naučná stezka prof. R. Haši a Kunovická hůrka". Pro zajímavost: Prof. Ing. Dr. Rudolf Haša, Dr. Techn. H.c. se narodil v Kunovicích v roce 1881. Od mládí jej zajímala přírody, následně vystudoval lesnickou školu, poté brněnskou vysokou školu zemědělskou a pro svoji životní dráhu si zvolil lesnictví, ve kterém se stal kapacitou svého oboru. Pro svoji velkolepou činnost však nenašel v totalitní době velkého pochopení, a proto byl nucen svoje životní spisy a knihy tajně vydávat v zahraničí, převážně ve Švýcarsku. V naší republice měl snahu vydat Dějiny české myslivosti, ale pro velký vliv KSČ se mu toto dílo nepodařilo nechat vytisknout. Zemřel v roce 1963. Obec Kunovice mu udělila čestné občanství (1930) a Vysoká škola zemědělská mu přidělila čestný doktorát Dr. Techn. H.c. (1947). Hašovi byl u příležitosti oslav 50.výročí založení Lesnické fakulty v Brně odhalen památník.