J U R K O V I Č O V A   R O Z H L E D N A

 

Vstup: zpoplatněný

Lokalita: vrchol Karlova kopce nad obcí Rožnov p.R.

Nadmořská výška: 480m

Celková výška: 31,075m

Výška vyhlídkové plošiny: 18,87m

Počet schodů: 102

 

Plány na stavbu rozhledny vytvořil Dušan Jurkovič roku 1896 pro Turistický spolek ve Valašském Meziříčí. Novodobý projekt vznikl podle jednoho ze dvou dochovaných náčrtů, které včetně barevného provedení dokompletoval architekt Antonín Závada starší (ARSTAV ateliér & stavitelství) se svými spolupracovníky. Bylo zapotřebí podrobně rozpracovat jednoduchý nákres Dušana Jurkoviče, který architekt původně připravil pro Brňov u Valašského Meziříčí, z důvodu nedostatku financí však tehdy projekt zůstal „u ledu“. O oživení myšlenky postavit Jurkovičovu rozhlednu se pokusil už v 60.letech 20.stol. tehdejší ředitel Valašského muzea v přírodě Ing. Jan R. Bečák. Jeho záměr bohužel nebyl naplněn a upadl v zapomnění. Až v roce 2008 se rožnovská radnice rozhodla Jurkovičovu rozhlednu skutečně postavit. Nejdříve bylo nezbytné nalézt v okolí města vhodnou lokalitu. Zpočátku se jako nejvhodnější jevil kopec Hradisko, na kterém stával strážní hrad. Z této možnosti ale sešlo, protože město zde vlastní pouze malý pozemek, který byl navíc zatížen probíhajícím soudním sporem. Ostatní plocha na Hradisku je v majetku státního podniku Lesy ČR. Další komplikací byla skutečnost, že lokalita Hradiska je definována jako archeologická památka kolem zbytků bývalého gotického hradu. Realizace tak rozsáhlé stavby, jakou je Jurkovičova rozhledna, se zde tedy ukázala nereálná. Jako náhradní vhodnou lokalitu vybrali rožnovští radní Karlův kopec. S ohledem na těsné sousedství s Valašským muzeem v přírodě ovšem muselo se stavbou souhlasit právě muzeum. Jeho vědecká rada se plány města na stavbu rozhledny zabývala poprvé v roce 2009. A souhlasila. Proti realizaci stavby nebyla ani Správa CHKO Beskydy, která k samotné rozhledně vydala souhlasné stanovisko. Současná unikátní stavba nese složité prvky lidové architektury. Vybíralo se dřevo, které muselo být 100 let staré. Ručně tepané prvky z mědi musely nejlépe vystihovat ducha Jurkovičových staveb, včetně hrotnice, u které bylo vypracováno několik plánů a návrhů. Samotnou stavbu rozhledny zahájila firma Commodum s.r.o. z Valašské Bystřice v říjnu 2010 vybudováním základů, dokončena byla v prosinci 2011. Tehdy také představitelé města a architekt Závada vložili do kopule rozhledny několik reálií (láhev valašské slivovice, informace o historii plánů stavby rozhledny, seznam členů zastupitelstva města, aktuální vydání Spektra Rožnovska a několik mincí). Samotná realizace rozhledny se stala předmětem politického sporu. Policie dokonce řešila trestní oznámení kvůli podezření ze zmanipulování zakázky. Navíc za oběť dobrému výhledu muselo na jaře 2012 padnout zhruba 30 stromů v okolí rozhledny, což vyvolalo negativní reakce místních ochránců přírody. Šetření na místě prováděla Česká inspekce životního prostředí, která pochybení ze strany města neprokázala. Nicméně bude nezbytné pokácet ještě další stromy bránící rozhledu. To však bude dle ochránců přírody nemožné, neboť tím má být ohroženo několik zdejších druhů chráněných živočichů, např. tesaříka, žabky kuňky žlutobřiché nebo kudlanky nábožné. Kolaudace rozhledny proběhla v únoru 2012, návštěvníkům se poprvé otevřela v sobotu 28.4. 2012. Netradiční stavba získala čestné uznání soutěže Stavba roku 2012 Zlínského kraje a obsadila 6.místo v soutěži portálu Kudy z nudy v kategorii novinek turistické sezony v České republice. V roce 2013 byla rozhledna napojena na lázeňské stezky vedoucí již od počátku 20.stol. Karlovým kopcem na areál Valašské dědiny. Betonová podezdívka je obložena kamenem, na dřevěné části bylo použito dřevu buku, smrku a jedle. Celkové náklady činily 12,2mil.Kč.