Č U B Ů V   K O P E C

 

Vstup: volný

Lokalita: vrchol Čubova kopce nad Francovou Lhotou

Nadmořská výška: 720m

Celková výška: 18m

Výška vyhlídkové plošiny: cca 15m

Počet schodů: 58

 

Poměrně originální dřevěnou rozhlednu můžeme nalézt na Čubově kopci v Javornících. Vrch se vypíná 2km východně od Francovy Lhoty, od rozhledny je to ke státní hranici se Slovenskem sotva 400m. Čubův kopec nesl v minulosti dřevěnou věž, kterou zde v roce 1941 vystavěl Zeměpisný ústav Ministerstva vnitra za účelem lepšího zmapování krajiny. Jednoduchá dřevěná konstrukce dosloužila po druhé světové válce. Plnohodnotná rozhledna zde vyrostla až v roce 1991. Vystavělo ji zemědělské družstvo z Francovy Lhoty v rámci podpory cestovního ruchu. Na stavbě provedené místními tesaři Koňaříkem a Klišem se finančně podílela i CK Moravia Tours. Čtyřpatrová dřevěná stavba se tyčila do výšky 16m a sloužila 13 let. Po změně právní subjektivity zemědělského družstva ztratil nový majitel (družstvo vlastníků) o rozhlednu zájem, pročež tato přešla do péče OÚ Francova Lhota. I přes provedení ochranných nátěrů, které obec učinila ve spolupráci se sponzory v roce 1999, byla rozhledna díky drsnému horskému klimatu a dřevokazným houbám v tak špatném stavu, že byla v červnu 2004 kompletně demontována. Na jejím místě vzápětí vyrostla nová 18m vysoká dřevěná rozhledna stejné konstrukce, opatřená v přízemí stříškou proti nepřízni počasí. Tvarem má připomínat valašský klobouk "lepák". Rozhlednu podle projektu architekta Závady st. z Valašského Meziříčí postavila firma pana Karla Juráně. Jako stavební materiál bylo použito modřínové a smrkové dřevo. Znovuotevření věže proběhlo 20.8. 2004. Místní si toto datum každoročně připomínají přátelskými posezeními pod rozhlednou. Tradičním se také stalo přivítání Nového roku v areálu rozhledny. V roce 2006 byl u rozhledny instalován kámen se znakem rozhledny.