L Á Z N Ě   V E   V I Z O V I C Í C H

V katastru Vizovic se nachází 12 registrovaných pramenů minerální vody, které však nejsou veřejnosti přístupné. V roce 1710 převzal vizovické panství Prokop Gervasius z Gollen a mimo jiné tu vybudoval i sirné lázně. Ty byly troje. Největší Mojžíšovy lázně s pokoji pro hosty a společenskou místností se nacházely v Lázeňské ulici v údolí Želechovického potoka na zelené turistické značce. Po roce 1885 se lázně staly obecním majetkem a od roku 1913 patřily Josefu Mojžíšovi. Ty se prozději transformovaly do Valašského šenku, komplexu budov ve valašském stylu, kde v roce 1944 pobýval i spisovatel Eduard Bass. Ze střelnice v Mojžíšových lázních pocházejí střelecké terče Národní gardy z roku 1848 a střeleckého spolku z let 1886-1898. Vyjadřují vděčnost mecenášům a hýří morbidním ostrostřeleckým humorem. Dnes se nachází asi 20 těchto terčů v zámku v Malenovicích. Pravdovy sirné lázně byly od roku 1882 založeny obyčejným rolníkem J. Pravdou na jeho vlastním pozemku. Podobně v roce 1928 založil František Dudík na svém pozemku u cesty na Dubovské Dudíkovy sirnato-železité lázně. Všechny místní lázně byly veřejně využívány k očistným a léčebným účelům do poloviny 20.stol.

 
 

P R A M E N   V   B R A T Ř E J O V Ě

Na katastrálním území Bratřejova se nachází tři chráněné sirné prameny. Udržovány jsou všechny tři, ale využívá se jen jeden pramen, který se nachází v zastavěné části obce. Je upravený jako studánka pod usedlostí. Její majitelé o něj pečují.

 
 

P R A M E N   V   L U T O N I N Ě

Asi 50m nad touto studánkou je v krajnici cesty z Lutoniny do Ubla zabudovaná zakrytá skruž, která zachycuje sirný pramen. Je hluboká asi 2,5m a vody je v ní dostatek. Kdysi z ní byla voda svedena hadicí do této studánky, ale teď je úprava nefunční. V minulosti byl tento pramen využíván v obecních lázních.

 
 

T R U B I S K A

Jde o jeden z několika sirných pramenů, vyvěrajících nad rybníkem Neratov v Lužné. Situovaný je na zelené turistické značce na okraji lesního porostu pod pilou. Pramen zastřešil ČSOP Valašské Meziříčí na podzim 2011. V okolí lidé vzpomínají ještě 5 dalších sirných pramenů, které zřejmě zanikly. Obec Prlov prý uvažovala o léčebném využití pramene, ale je příliš slabý. Byl léta neudržovaný a zanesený silnou vrstvou zahnívajícího bahna. Odtok je mírně do kopce a voda se vrací zpátky. V červenci 2014 byl odebrán vzorek vody a obsahovala 3 mg/l sulfanů a sulfidů. U samoty Trubiska najdete kromě vlastního zámečku upravenou studánku, ve které v minulosti tekl sirný pramen (dnes již údajně vyschlý).

 
 

C H O D N Í Č E K   Z A   S I R N Ý M I   S T U D Á N K A M I

V katastru Zádveřic-Rakové se nachází asi 40 sirných pramenů, z čehož některé spojuje (údajně chátrající) naučná stezka Chodníček za sirnými studánkami, vytvořená ve spolupráci s ČSOP Valašské Meziříčí v roce 2013. Stezka vede proti proudu Horského potoka od BUS zastávky Zádveřice-Paseky. Asi 300m od ní je první studánka, minerální sirný pramen U Staré hájenky. Voda ve studánce však není pitná. Teče slabě a na trubce se sráží sintr. Obsahuje malé množství sirovodíku, jak dokazuje chuť i typické kolonie bílých bakterií. O 1km dál v lese se nachází nejvydatnější a nejčistší sirný pramen v okolí obce, Sirkovice. Studánka se nachází vpravo u silnice směrem na Luhačovice a má charakteristický sirný zápach. Pořád ta vydatnost ale není nic extra. Při menších průtocích se voda ve skruži nepročistí a působí nepitně. Navíc v ní žije mnoho druhů bezobratlých živočichů a bakterií. Následují 2 prameny, vzdálené od sebe pouze metr - Sirné prameny. Je však zarostlý zelení a tím špatně dostupný i od silnice. Dva těsně sousedící prameny jsou zachyceny do vydlabaných kmenů úzkého průměru a kryté stříškou. Voda v obou kmenech je zakleslá, špinavá a neodtékající. Zatímco voda z pravého pramene mírně zapáchá po sirovodíku, voda z levého pramene nikoli. Ještě více nalevo od levého pramene se nachází vývěr mizivé vydatnosti, který rozmáčí prostor před lavičkou a honosí se drobnými bílými povlaky sirných bakterií. O něco výše končí NS u Jurčákova pramene.

 
 

J U R Č Á K Ů V   P R A M E N

Několik metrů nad Horským potokem, směrem do hory, vyvěrá pramen cenný svým minerálním složením. Byl pojmenován podle bývalého hajného Františka Jurčáka, který se dříve využíval k lidovým léčebným účelům. Pramen byl opatřen kamenným přístřeškem a lavičkou. Studánka není příliš vodná a vodu se nedoporučuje pít bez převaření.

 
 

M I N E R Á L N Í   V O D A   B I Č

Sirný pramen s typickým sirovodíkovým zápachem se nachází v Zádveřicích na Horních Trávníkách, v těsné blízkosti brodu přes Trávnický potok směrem na Janovu horu. Pramen je zabezpečen krytou skruží a opatřen směrovkou. Kvalita vody není kontrolována.

 
 

S T U D Á N K A   U H L I S K A

Upravený zastřešený sirný pramen Uhliska se nachází asi 150m severozápadně od křižovatky lesních cest pod vrcholem Uhliska nad obcí Slopné.