V I N C E N T K A

Vincentka je patrně nejproslulejším luhačovickým pramenem, za což vděčí skutečnosti, že byla od roku 1851 až do roku 1991 jediným místním pramenem, který se plnil do lahví. Vyvěrá za kolonádou, kde je jímána v 8 m hluboké studni. Vydatnost pramene činí 10-12 l/min. Voda je pak svedena k působivě upravené kašně a k výdejnímu pultu do vlastní haly na Lázeňském náměstí, kde je možné ji ohřívat. Její čerpání a odnášení však není z obchodních důvodů povoleno. Kolem roku 1680 byl vývěr Vincentky nadkryt stříškou proti dešti a říkalo se mu Hlavní pramen. V roce 1789 byl nad pramenem vybudován zděný pavilon, který měl podobu kaple uzavřené mříží. Na přední stěně byl nápis: „Nemocnému k útěše, zdravému k potěše.“ Původní pramen měl velmi mělké jímání, proto byl mnohokrát upravován. Své nynější jméno dostal až roku 1792. Novodobá hala Vincentka na Lázeňském náměstí byla zbudována při výstavbě kolonády v letech 1947-1948. Je dlouhá 30 m, 17 m široká a 8 m vysoká. Vincentka má zvýšený obsah kyseliny borité, fluoridů a barya. Podávali ji na císařském dvoře a ve vídeňských kavárnách, takže poskytovala zdroj obživy zdejším vodařům, kteří ji vozili na různá místa do Rakouska a Uher. Dnes se používá k pitné léčbě a k inhalacím. Citace z odborného hodnocení vody: Jedná se „o přírodní, velmi silně mineralizovanou jodovou kyselku hydrogenuhličitan – chlorido – sodného typu se zvýšeným obsahem fluoridů, barya a kyseliny borité, studená, hypotonická.“ Laboratorní analýza Vincentky spolu s poznatky moderní fyziologie a patofyziologie člověka dospěla k zajímavým závěrům s praktickým výstupem, kterým je zjednodušeně následné. Osmotický tlak minerálky 634,7 kPa je podobný jako stejný parametr tekutin vnitřního prostředí našich tkání, proto je tak dobře snášena při pití i inhalaci. Chloridové aniony v ní obsažené ztekucují hlen, čímž mimo jiné usnadňují vykašlávání (inhalační kůry). Při pití pak minerálka nahrazuje ztráty iontů pocením po námaze či nemoci. Významnou informací také je, že pomáhá upravit vnitřní prostředí po nadměrné konzumaci alkoholu. Fluor z Vincentky pomáhá chránit před zubním kazem, jeden lok spolehlivě dodá potřebný denní přísun jódu. Vápenaté kationy vstřebané z minerálky zase zvyšují uvolnění inzulinu ze slinivky, což docení lidé trpící cukrovkou (II.typu), krom toho prý vápník z minerálky přímo vstupuje do imunitních reakcí na sliznicích, s nimiž přijde Vincentka do styku. Po 2.sv. válce vznikla za kolonádou nová plnírna, která byla postupně v roce 1976 zmodernizována, v roce 1993 zprivatizována a o 3 roky později uzavřena. Koncem roku 1997 byla založena firma Léčivé vody a.s., která vodu z Vincentky (zbavenou železa) opět prodává.