S O L I T E R Y

Zastřešený pramen s charakteristickým sirným zápachem se nachází nad korytem potoka pod Suchým vrchem u Valašských Klobouk.

 
 

S I R N Ý   P R A M E N

Zastřešená studánka se nachází přímo nad korytem potoka Lukšinka nad obcí Lipová. Voda výrazně zapáchá po zkažených vejcích.

 
 

N A D   S M R A D L A V K O U

Jeden z pramenů potoka Lukšinka nad obcí Lipová či spíše mokré koryto.

 
 

K U Ž E L Ů V   V E S N Í K

Zastřešený pramen v korytě Lipovského potoka nad obcí Lipová. Silně zapáchá po zkažených vejcích a zanechává na kamenech světlý povlak.