P R A M E N Y   Z R Z Á V K Y

Lokalita Domorac u Hodslavic je známá pro Přírodní památku Prameny Zrzávky. Skutečné prameniště Zrzávky se nachází přibližně o 1,5km jižněji na svazích Trojčenky, mimo toto chráněné území, nicméně v Domorazském sedle, vyvěrá 5 pramenů, z nichž dva jsou od sebe vzdáleny pouze 4m a každý má významně jiné složení, což je považováno za unikátní hydrologický úkaz. První obsahuje sirovodík a podle toho i zapáchá (říká se mu Smradlavka), druhý obsahuje síran železitý a zbarvuje vše okolo do červena (říká se mu Kyselka či Zrzávka). Třetí pramen je situován 300m hlouběji v lese, jen pár metrů od lesní stezky, a je dobře označen cedulí PP. Jeho bakteriální sirnatá voda barví vše na bílo, proto se mu říká Bílá studánka nebo Čtenice podle doby, kdy se zde v pobělohorské době tajně scházeli evangelíci z Hodslavic ke čtení Bible. V roce 2009 byla studánka nejprve téměř zničena bleskovou letní povodní, a pak opravena a zastřešena. Všechny tři prameny stékají do potoka Zrzávka. Prameny Zrzávky byly vyhlášeny na ploše 0,47ha dne 2.12. 1993 k ochraně minerálních pramenů a dosud dochovaných přirozených lučních mokřadních společenstev v čele se suchopýrem, ostřicí úzkolistou či prstnatcem májovým.

 
 

S I R N Ý   P R A M E N   H O D S L A V I C E

Sirný pramen v korytě pravostranného přítoku Zrzávky nedaleko zrušené železniční trati.