S I R Č E N A

Sirčena vyvěrá na horním konci obce Podhradí, přímo na trase Naučné stezky Pod Starým Světlovem. Její okolí bylo upraveno koncem roku 2007 za finanční podpory Zlínského kraje a je díky osvětlení dobře dostupné i za tmy. Název Sirčena byl odvozen od obsahu sirovodíku ve vodě, jehož zápach po zkažených vejcích je cítit už několik kroků od pramene. Patrný je též typický bílý povlak na potrubí. Ačkoliv je Luhačovické zálesí krajem mimořádně bohatým na přírodní minerální prameny, sirných pramenů je tady poskrovnu. Ostatně jedná se o moravský unikát vázaný na horniny karpatského flyše. Ve větších hloubkách se tu za přítomnosti hlubinných ložisek uhlovodíků (nejčastěji metanu) rozpouští v podzemní vodě sírany, což vytváří příznivé podmínky pro rozvoj desulfurikačních bakterií, které svým působením přeměňují síran na sulfan H2S (sirovodík) a ten způsobuje onen charakteristický zápach. Koncentrace sirovodíku ve vodě pak odvisí od množství srážek, kolísání teploty apod.