O Č N Í   S T U D Á N K A

Oční studánka na úpatí kopce Svinec u Nového Jičína, ležící na žluté turistické značce, má výbornou (silně vápenatou) vodu, pro kterou si lidé jezdí z daleka. Přisuzují se jí dokonce zázračné vlastnosti při léčení chorob očí. Zřejmě proto u ní novojičínský kostelník Johann Stieber v roce 1889, když se vrátil z cest po poutních místech Svaté země, Egypta a Říma, nechal postavit umělou lurdskou jeskyni se sochou Panny Marie Lurdské, k níž se v minulosti vždy 6. října konaly poutě. U Oční studánky se nachází ještě kaplička Panny Marie Svatohostýnské, zbudovaná po 2.sv. válce občany Starého Jičína a okolí. Podle pověsti tu kdysi pásl ovce vzpurný sirotek Jakub. Když mu sestra přinesla oběd, vynadal jí: „Než bych toto mizerné jídlo jedl, ať raději zkamením a ať mě svině sežerou!" Nato z lesa vyběhly dvě svině, chlapce ubily a sežraly. Chléb, který mu sestra donesla, se proměnil v kámen a ze džbánku od mléka vytryskla voda – dnešní studánka. Kopci nad studánkou se od té doby říká Svinec.