J A R O Š O V K A

U rozcestí modré a žluté turistické značky na Jehličné nad Krhovou je studánka Jarošovka. U Jehličné se připomínají už roku 1746 malé lázně, v nichž se léčilo železnato-sirnou vodou. Minerální prameny se zřejmě už dávno ztratily nebo je z nich prostá voda, ale Jarošovka nepatrný obsah železa přece jen ještě má a lidé sem dodnes jezdí na vodu, kterou si léčí bolesti kloubů a dýchací cesty. Nedaleko studánky stojí zděná kaplička neznámého data vzniku, která připomíná dávnou tragickou událost – netýká se sice přímo studánky, ale odehrála se v její těsné blízkosti. V historických záznamech se žádné bližší údaje nedochovaly, o události ale hovoří obrázek v zasklené vitrínce na zadní části kapličky. Je na něm znázorněn výjev, kdy dřevorubec jede s vozem plně naloženým kulatinou, do něj je zapřažený pár koní, kolem les, z oblohy šlehají blesky a po cestě se valí záplava vody. Pod obrázkem je rukou napsáno: „V 18. stol. za hrozné bouře a průtrže mračen v těchto místech zahynul i se svým potahem robotník Smolka při odvozu dřeva z lesa. Čest jeho památce!“ Kolem nápisu je jednoduché zdobení, v pravém dolním rohu obrázku je obtížně čitelné jméno autora obrázku, snad: „K. Coufal, V. Meziř. 1960.“ Malovaný je patrně olejovými barvami. Bílá mariánská kaplička má čtvercový půdorys asi 60x60cm a kamenný základ asi 80cm vysoký, natřený načerno. Střecha je cementová, zeleně natřená. Kaplička je vyzdobena za všech čtyř stran.