S L U Š O V I C E

 

Lokalita: obec Hrobice, Zlínsko

Koupání: ne

Tok: řeka Dřevnice

Zatopená plocha: 74,6 ha

Povodí nádrže: 42,4 km2

Celkový objem nádrže: 9,949 mil. m3

Délka hráze v koruně: 562 m

Šířka hráze v koruně: 4 m

Výška hráze: 30,2 m

Období výstavby: 1972-1976

Aktuální hydrologická situace: ZDE

 

Vodní nádrž Slušovice leží na řece Dřevnici, severně od města Slušovice, v katastru obce Hrobice na Zlínsku. Vybudována byla v letech 1972-1976 za účelem zajištění vody pro úpravnu vody, regulace průtoku vody při povodních a kvůli výrobě elektrické energie. Z toho důvodu zde platí zakázáno koupání. Přehrada má sypanou zemní hráz se středním jílovým těsněním. Je 562 m dlouhá, v koruně 4 m široká a nade dnem 30,2 m vysoká. Hráz vytváří jezero o rozloze 74,6 ha. Plocha povodí činí 42,4 km2. Celkový objem nádrže je 9,949 mil. m3, z toho zásobní 7,245 mil. m3, retenční 1,137 mil. m3 a stálý 1,567 mil. m3. Průměrný dlouhodobý roční průtok je 0,5 m3/s.

Záměr výstavby přehrady pod Slušovicemi se objevil už ve 30.letech 20.stol., kdy byla stavba dokonce povolena okresním úřadem v Holešově, jenže povolení z roku 1935 stanovilo lhůtu pro výstavbu na pouhých 6 let, do kterých zasáhla 2.sv. válka (1939-1945). A tak se povolení postupně prodlužovalo až do roku 1959. Mezitím se však zlínská aglomerace stala významným hospodářským centrem, což si vynutilo hledání nových zdrojů pitné a užitkové vody. Hned po válce byl proto vybudován nový zdroj podzemní vody u Tlumačova, který od roku 1952 zásoboval také Zlín. Nebyl ale dostatečný. V 60.letech vznikla řada studií, z nichž nakonec vzešel nový návrh na umístění přehrady nad Slušovicemi. Výstavba probíhala od ledna 1972 do října 1976, nicméně napouštět se začalo už na podzim 1975. V roce 1976 byla v okolí nádrže vyhlášena pásma hygienické ochrany a do trvalého provozu byla přehrada uvedena roku 1978 (po dvou letech ověřovacího provozu).

Hráz je zemní sypaná, se středním jílovým těsněním. Do podloží hráze je těsnící jádro zavázáno jílovo-cementovou těsnicí membránou, na kterou navazuje injekční clona. Koruna hráze má šířku 4 m a vede po ní obslužná komunikace. Návodní svah hráze je opevněn hrubým štěrkem, vzdušní líc je oset trávou. V nádrži u hráze levého břehu se nachází odběrná věž. Ta umožňuje odebírat vodu pro vodárenské účely. Voda je odváděna dvěma potrubími o průměru 800 mm, s možností odběru ze tří úrovní pod hladinou nádrže. Rovněž umožňuje ovládat výpustná zařízení. Na vrcholu věže se nachází strojovna, přístupná po lávce z levého břehu. Spodní výpusti se nacházejí v její dolní části a vedou 146 m dlouhou výpustnou štolou do strojovny na vzdušní straně, kde jsou umístěny regulační kuželové uzávěry. Celková kapacita spodních výpustí je 22 m3/s. Před regulačními uzávěry je na potrubí spodních výpustí napojeno potrubí asanační výpusti. U levého břehu je situován boční nehrazený bezpečnostní přeliv končící ve vývaru pod hrází. Přelivná hrana délky 26 m je obložena kamennými kvádry. Kapacita přelivu při maximální hladině v nádrži je 89,5 m3/s.

Na vodní dílo Slušovice byla v roce 1989 instalována malá vodní elektrárna a v roce 1997 byla původní turbína typu Banki nahrazena dvěma turbínami typu Meta Plus. První turbína má výkon 30 kW a maximální hltnost 156 l/s, druhá turbína má výkon 6,5 kW a maximální hltnost 35 l/s.