K L A U Z   P A N S K Ý

 

Lokalita: obec Bílá, Frýdecko-Místecko

Koupání: ne

Tok: Smradlava

Zatopená plocha: 1,35 ha

Povodí nádrže: ?

Celkový objem nádrže: 9850 m3

Délka hráze v koruně: 46 m

Šířka hráze v koruně: 4 m

Výška hráze: 5,9 m

Období výstavby: 19.stol.

Aktuální hydrologická situace: -

 

Klauzy sloužily k zachycení jarní vody pro plavení vytěženého dřeva po řece a na území Beskyd jsou zmiňovány od cca poloviny 19.stol. Dá se předpokládat, že podobné nádrže tu existovaly již dříve a za jejich založením stála stoupající poptávka průmyslu po dřevě. Bližší údaje o vzniku klauzu Panský známy nejsou. Ve 20.letech 20.stol. po útlumu podbeskydského hutního průmyslu je zmiňován již jako opuštěný. V 70.letech došlo k rekonstrukci klauzu, aby byl schopný zachytávat splaveniny, které by jinak zanášely přehradu Šance, jenže se to moc neosvědčilo. Menší opravy zaznamenala nádrž především po roce 1989. Během nich byla asi 10m široká zděná hráz vyplněná zeminou s výpustěmi přeměněna na běžnou retenční nádrž s jediným odtokem bez funkce navyšování vodní hladiny níže po proudu. Dnešní hráz má délku 46m, šířku 4m a výšku 5,9m. Údaje katastru nemovitostí o velikosti klauzu uvádí 1,35ha, což je ale celá plocha někdejšího klauzu i s okolními břehy. Polovina nádrže patří Čeladné, polovina Starým Hamrům.