K L A U Z   K O C I Á N

 

Lokalita: obec Bílá, Frýdecko-Místecko

Koupání: ne

Tok: Lučovec

Zatopená plocha: ?

Povodí nádrže: ?

Celkový objem nádrže: 5600 m3

Délka hráze v koruně: 39,41 m

Šířka hráze v koruně: 4,2 m

Výška hráze: 16 m

Období výstavby: před rokem 1840

Aktuální hydrologická situace: -

 

Klauz Kocián, někdy nazývaný též Lučovec, je zachovalá a udržovaná historická vodní nádrž, jež sloužila pro zachycení vody, které se následně využívalo na jaře při plavení palivového dříví z hor do arcibiskupských železáren ve Frýdlantě n.O. Klauz umožňoval plavení dřeva po potoce Lučovec až do jeho zaústění do Bílé Ostravice v délce cca 4,53km. První zmínka o klauzu v poloze „na Ločonici“ pochází z roku 1840, podle všeho ale vznikl ještě dříve. V 2.pol. 19.stol. bylo olomouckým arcibiskupstvím, které vlastnilo zdejší hory i frýdlantské železárny, přistoupeno ke stavbě nových a rekonstrukci starších klauzů. Přibližně v této době byla na břehu klauzu Kocián vystavěna knížetem arcibiskupem kardinálem Bedřichem z Fürstenberku menší lovecká chata pro ubytování v době lovu tetřevů. Dnes na jejím místě stojí novodobá soukromá dřevěná chata. Ve 20.letech 20.stol. přišla na hutnický průmysl pod Beskydami krize a i klauzy počaly chátrat. V 70.letech se jich však chopily Lesy ČR a konkrétně klauz Kocián přetvořily v retenční vodní nádrž, kde se ukládají splaveniny, přičemž také akumuluje vodu k vyrovnávání průtoku přirozeným korytem potoka při přívalových deštích, jarním tání sněhu či v letních suchých obdobích. Zároveň samozřejmě zajišťuje dostatek požární vody pro danou lokalitu. Ačkoliv starší údaje uvádějí objem nádrže 14.000 m3, mladší se shodují na reálnější hodnotě 5.800 m3 vody. V roce 1996 byla provedena oprava zemní hráze a v roce 2012 zbudován přeliv. Lichoběžníková hráz klauzu na Lučovci je tvořena kombinací udusané hlíny a ukládaného lomového kamene z místních godulských pískovců. Má délku 39,41m, výšku 4,6m ze strany vody, max. 16m ze vzdušné strany a v koruně je široká 4,2m. Ovladatelný objem nádrže činí 4.180 m3, maximální objem je však jen 5.600 m3. Klauz je přístupný po účelové asfaltové lesní cestě z Mezivodí na Podolánky (zákaz vjezdu motorových vozidel), kterou doprovází zelená turistická značka. 3km od Mezivodí odbočuje doprava asi 100m dlouhá zpevněná cesta přímo k hrázi klauzu. Mimochodem svůj název Kocián získal podle nedaleké čeladenské osady Kociánka, ačkoliv jinak spadá do katastru Bílé.