Č E R Ť Á K

 

Lokalita: místní část Nového Jičína

Koupání: ano

Tok: Kojetínský potok

Zatopená plocha: 2,29 ha

Povodí nádrže: ?

Celkový objem nádrže: 82.900 m3

Délka hráze v koruně: ?

Šířka hráze v koruně: ?

Výška hráze: ?

Období výstavby: 1902

Aktuální hydrologická situace: -

 

Výletiště Čerťák s oblíbeným přírodním koupalištěm a jednoduchým sezónním bufetem má poněkud atypický původ. Nádrž vznikla kolem roku 1902 úpravou rybníka, jenž patřil k vodnímu mlýnu. Jeho stavební úpravy byly však dokončeny až v roce 1970. V půlce září 2017 započal správce vodního díla, Lesy ČR, nádrž Čerťák vypouštět z důvodu výměny technologické části spodní výpusti vypouštěcího zařízení. Nádrž je tedy aktuálně bez vody. Město Nový Jičín chce navíc na svých pozemcích upravit pláž i vstup do vody a nově vybudovat zázemí pro návštěvníky. Nyní se proto projektují nové toalety, sprchy a stánek s občerstvením.

Mimochodem k místnímu vodnímu mlýnu se váže jedna zajímavá pověst: Mlýn již sice nestojí, ani náhon se nezachoval, avšak něco tu přeci jen zůstalo. V základech mlýna vyrostla roku 1902 prvorepubliková výletní restaurace Čertův mlýn. Proč Čertův? Kojetínský mlýn, postavený počátkem 19.stol., byl totiž zajímavý jednou věcí – strašil v něm čert. Podle pověsti se na konci třicetileté války vracel přes Starý Jičín domů vysloužilý voják. Protože se už blížil večer a on ztratil směr, poptával se lidí na cestu. Ochotně mu ji ukázali, ale zapřisáhli ho, aby si nezkracoval cestu přes Svinec. U silnice tam stojí mlýn, kde přes 20 let nikdo nebydlí a straší v něm. Kdo ve mlýně zůstane přes noc, živý se rána nedočká. Nikoho z těch, co to zkoušeli, už prý nikdy nikdo neviděl. Jenže voják měl pro strach uděláno. Před večerem si v Jičíně vyprosil několik voskových svící, provaz z lipového lýčí a vypravil se za soumraku k polorozbořenému mlýnu. Vstoupil do nepořádkem zaházené světnice, sedl na židli, zapálil svíčku a do ruky si připravil provaz. Kolem půlnoci najednou zašuměla voda ve vantrokách, mlýnské kolo zaskřípalo a dalo se do pohybu. Za velkého rachotu mlel mlýn naprázdno. Tu se zčistajasna začaly blížit ke světnici kroky. Voják zpozorněl. Dveře zaskřípaly a objevil se myslivec s dlouhým perem za kloboukem. „Již 5 let jsem neviděl živého člověka, copak hledáš v mém domě? Ty se nebojíš, když jsi v tato zlopověstná místa zavítal?“ Pronesl myslivec. „Vím a proto jsem zde“, odvětil voják. „Hledáš nocleh? Dostaneš dobrý nocleh. Pojď za mnou“, vyzval ho myslivec. Sotva se však otočil, hodil přes něj voják lýkový provaz a mocným trhnutím strhnul myslivce k zemi. V ten okamžik se myslivec proměnil v odporného čerta, řval a cukal sebou, ale nic mu to nepomohlo. Darmo ďábel hrozil a obratem nato sliboval. Voják svázaného čerta popadl a dovlekl k mlýnskému kolu, aby mu dal za vyučenou. Vtom někde v Kojetíně zakokrhal kohout a čert se rozplynul. Od té doby se už nikdy neukázal a vděčná vrchnost darovala Kojetínský mlýn statečnému vojákovi, z něhož se stal dobrý mlynář.