K L A U Z   Č E R N Á   O S T R A V I C E

 

Lokalita: obce Bílá a Staré Hamry, Frýdecko-Místecko

Koupání: ne

Tok: Černá Ostravice

Zatopená plocha: ?

Povodí nádrže: ?

Celkový objem nádrže: 1800 m3

Délka hráze v koruně: 37,785 m

Šířka hráze v koruně: 2 m

Výška hráze: 3,14 m

Období výstavby: asi 19.stol.

Aktuální hydrologická situace: -

 

Klauz Černá Ostravice se rozlévá na horním toku stejnojmenné bystřiny na pomezí katastrů Bílé a Starých Hamer. Do 1.12. 1928 vedla jeho středem moravsko-slezská zemská hranice. Kdy byl klauz zbudován, se přesně neví. Došlo k tomu pravděpodobně v 19.stol., kdy podobné nádrže v horách vznikaly a pomáhaly dřevorubcům plavit vytěžené dříví blíže k pilám. V 70.letech 20.stol. se starých klauzů ujaly Lesy ČR, které je zmodernizovaly a dnes slouží k zadržování nadbytečných srážek, štěrku či jiných splavenin, co by zanášely přehradu Šance, zamezují erozi toků a zajišťují požární vodu v dané lokalitě. Klauz Černá Ostravice je průtočnou nádrží umístěnou v lese vedle zelené turistické trasy z Bílé na Bílý kříž. V roce 1993 zde byla provedena oprava kamenné hráze.