K O S T E L   S V .   B E D Ř I C H A

 

Kostel stojí v centru obce Bílá, přímo u hlavní silnice. V době, kdy vznikal, byla však Bílá pouhou izolovanou osadou, spadající do katastru Ostravice. Místo, kde nyní kostel stojí, zaujímala louka se souvislým lesním porostem v zádech a zbytky předchozího vyhořelého kostela. Majitel panství, olomoucký arcibiskup, kardinál Bedřicha z Fürstenbergu, rozhodnul v roce 1870, že se na stejném místě postaví nový dřevěný kostel, inspirovaný švédskou architekturou, jak jej zaujala na světové výstavě ve Vídni. Projekt zadal vídeňskému architektovi Josefu Erwinovi von Lippert, rok poté ale zjistil, že je jeho projekt velice nákladný, pročež oslovil architekta Ing. Antonína Kybastu, svého stavebního radu (pracoval v té době na stavbě frýdlantského kláštera), který také až na třetí pokus předložil projekt, jenž byl schválen. Stavba pod vedením hukvaldského stolařského mistra Jenigova byla započata v roce 1873 a dokončena roku 1875. Veškeré použité dřevo pochází ze zdejších lesů. K vysvěcení kostela sv. Bedřicha došlo 3.10. 1875. Kostelík byl původně jen 14m dlouhý, 10m široký a 10m vysoký. V roce 1910 se dosavadní filiální kostel stal kostelem farním, byla přistavěna věž, sakristie, pořízen kůr s točitým schodištěm, malý hřbitov a nová fara. Dostavbu provedl frenštátský stavitel Alfred Parma. Za arcibiskupa Kohna byly všechny sloupy opatřeny železnými botami proti vlhkosti. Romantická stavba již z dálky zaujme štíhlou věží s úzkými vysokými okny a nápadně prolamovanou střechou kostelní lodi ve dvou úrovních. Kostel vyniká složitou konstrukcí s vícenásobnými prostupy segmentových částí a vnějšími chrliči s výjevy dračích hlav. Také křížový půdorys lodi je zalamován díky přístavbám předsíní před hlavním a před bočními vstupy. Současný kostel je 22,5m dlouhý, 10,5m široký a věž dosahuje 25m. Půdorys tvoří tvar kříže. Uvnitř můžete obdivovat 14 krásně vyřezávaných desetimetrových sloupů nesoucích strop a kruchtu se třemi arkádami. Novobarokní oltář je také dílem architekta Kybasty. Vévodí mu socha sv. Bedřicha, jemuž stojí po stranách svatí Cyril a Metoděj. Původní sochy byly krátce po revoluci ukradeny, proto jsou zde dnes pouze repliky. Varhany zhotovil v roce 1924 Vojtěch Káš z Brna. Světlo sem vstupuje 14 okny s vitrážemi, znázorňujícími jednotlivé etapy křížové cesty. Ty byly vytvořeny technikou leptání karmínového skla. Původní vitráže byly v období kolem sametové revoluce vymláceny. Kostel sv. Bedřicha je památkově chráněný.