J E S K Y N Ě   N A   G I R O V É

Většina jeskyní byla vytvořena na horní hraně mrazového srubu Čertovy mlýny, dlouhého asi 75m s maximální výškou stěn kolem 12m, který se zvedá 200m nad modře značenou turistickou stezkou, asi 300m před turistickou chatou Gírová. Ve skalní stěně je známo 5 pseudokrasových jeskyní, jejichž úzké puklinové vstupní partie jsou průlezné. Podle množství příčných tektonických poruch a puklin protínajících skalní stěnu mrazového srubu, lze předpokládat, že v hrubolavicovém pískovcovém flyšovém masivu byla vytvořena řada dalších, dosud neznámých rozsedlinových jeskyní (ještě zasypaných). Stávající jeskyně jsou zkoumány speleology. U většiny jsou hlavní směry puklin kolmé, a proto pro běžného návštěvníka nebezpečné. Dětem a štíhlým osobám je průchozí pouze jedna puklinová jeskyně, která se v půlce lomí a stoupá nahoru k východu. Vstup je na vlastní nebezpečí.

 
 

N A   G I R O V É   I

Lokalita: Girová

Dostupnost: mimo značený chodník

Vstup: ?

Hloubka: ?m

Délka chodeb: 46m

Vstup do jeskyně o rozměrech 0,5x0,6m leží v hliněném svahu pod horní hranou mrazového srubu, blízko starého lomu, který zde byl původně otevřen. Vstupní rozsedlinová chodba o rozměrech 8×1m a výšce 3,7m ve svém západním závěru přechází úzkým průlezem mezi zaklíněnými pískovcovými bloky v níže položené prostory, vedoucí paralelně se vstupní puklinou až pod vstupní část. Strop tvoří zaklíněné pískovcové bloky a lavice a dno vyplňuje ostrohranná suť, balvany a splavená hlína. Hlavní směry puklinových chodeb jsou kolmé na průběh hrany skalního srubu. Celková délka všech průlezných rozsedlinových prostor je 46m.

 
 

N A   G I R O V É   II

Lokalita: Girová

Dostupnost: mimo značený chodník

Vstup: ?

Hloubka: ?m

Délka chodeb: 15m

Tato jeskyně má dva vstupní otvory ležící ve stěně mrazového srubu západně od jeskyně Na Gírové I. Vznikla na dvou křížících se puklinách J-S a SV- JZ. Průměrná šířka prostor je tu 0,5m a strop je tvořen zaklíněnými pískovcovými bloky. Celková délka jeskyně je 6m.

 
 

N A   G I R O V É   III

Lokalita: Girová

Dostupnost: mimo značený chodník

Vstup: ?

Hloubka: ?m

Délka chodeb: 14m

Vstup do jeskyně tvoří otvor v mělké mísovité prohlubni, která leží asi 30m západně od jeskyně Na Gírové I v hraně skalního srubu. Rozsedlinová jeskyně vznikla rozšířením pukliny ve směru SZ-JV. Na vstupní, velmi nízkou prostoru navazuje rozšiřující se puklinová chodba, jež má stupňovitě klesající charakter a dno je vyplněno volnými balvany a sutí. Celková délka jeskyně je 15m.

 
 

N A   G I R O V É   IV

Lokalita: Girová

Dostupnost: mimo značený chodník

Vstup: ?

Hloubka: ?m

Délka chodeb: 10,5m

Vstup do jeskyně leží ve 2m hluboké terénní prohlubni 270m severoseverovýchodně od vrcholu hory Girová, na hranici mezi smrkovým a bukovým lesem. Na úzký vstupní otvor navazuje asi 4m dlouhá a 1,3m široká rozsedlinová chodba v jejímž závěru je průlez do níže položených partií. Tyto jsou tvořeny jedinou, svahovými procesy rozšířenou puklinou dlouhou 10,5m a vysokou 4,6m. Jeskyně má klesající charakter a byla vytvořena na hlavní puklině ve směru 78-258°.

 
 

N A   G I R O V É   V

Lokalita: Girová

Dostupnost: mimo značený chodník

Vstup: ?

Hloubka: 8m

Délka chodeb: 15m

Jeskyně leží 6m ve směru 160° od jeskyně Na Gírové I. Vstup tvoří puklina mezi pískovcovými bloky široká 0,4m, ležící 2m pod hranou pískovcového srubu. Vstupní chodba o profilu 0,35x0,4m je dlouhá 4m a je zakončena velmi úzkým vertikálním průlezem 0,3x0,4m ústícím do 6m hluboké a 1m široké rozsedlinové chodby o délce 8m. Dno této prostory je vyplněno pískovcovými bloky a sutí.