Z Á M E K   S T A R Ý   J I Č Í N

 

Zámek stojí ve Starém Jičíně, jen kousek nad centrem obce, přímo pod kostelem. Přístupný není a na první pohled ani jako zámeček nevypadá.

Malý panský zámeček dal postavit v letech 1724-1726 Antonín Kašpar Zeno svobodný pán z Dannhausenu. Roku 1745 převzal panství se zámkem a chátrajícím Starojickým hradem jeho mladší bratr, právník Václav Zeno. Ten zemřel 28.11. 1761 a zadlužené panství zdědil jejich nejmladší bratr Sebastián. Roku 1772 již nemohl Sebastián Zeno plnit všechny váznoucí pohledávky a prodal zadlužený velkostatek s panskými byty na hradě i na zámku, městečko pod hradem a ves se čtyřmi dvory, palírnou a pivovarem za 220 tis. zl. komorníku a tajnému císařskému radovi, místodržícímu v Dolních Rakousích Kristiánu Augustovi Seilern-Aspangovi. Protože však jeho potomci ve Starém Jičíně již nesídlili, jejich zájem o zámeček upadl. Ačkoliv se tedy panství v rodině Seilern-Aspangů předávalo až do prodeje Deymům (1906), zámek jako panské sídlo sloužil pouze 150 let, tedy do roku 1875, kdy jej jako značně zchátralý odkoupily za 2500 zl. okolní obce a přestavěly jej na školu. Následnými úpravami byly bohužel zničeny veškeré zdobné prvky, to jest barokní fasády, štuky, schodiště a balustráda, v interiéru byly odstraněny nástěnné malby a parkety. Došlo i na krásné sochy a vzácné dřeviny v zámecké zahradě. V současnosti se v budově zámečku nachází několik bytových jednotek a malá obecní knihovna. Na bývalé šlechtické sídlo upomíná snad jen korunní římsa, část opěráku na vstupní straně a několik klenutých místností. Budovu je možné zkoumat hlavně ze vstupní strany. Nádvorní strana slouží k soukromým účelům, ale prohlédnout si ji lze z terasy u kostela. Mimochodem s kostelem byl kdysi zámek propojen krytou pavlačí.