L O V E C K Ý   Z Á M E Č E K   T R U B I S K A

 

Odpočinkový areál s bývalým loveckým zámečkem najdete v údolí potoka Trubiska v katastru Pozděchova. Zámeček samotný není volně přístupný.

Když v roce 1815 koupil vizovické panství šlechtický rod Stillfriedů z Ratěnic, panstvo, které holdovalo lovu, si oblíbilo oblast s hlubokými lesy a množstvím lovné zvěře poblíž Pozděchova, a nechalo si zde někdy po půlce 19.století vybudovat malý dřevěný zámeček. Kromě lovu sloužil zámeček vrchnosti jako letní sídlo. Poblíž něj byly zbudovány dva rybníky zvané Hubertek a Kačeňák, po němž se při svých kratochvílích projížděli na lodičce. Šlechtické radovánky vzaly rychlý konec po porážce Německa za 2.sv. války (1945), kdy byl německému rodu Stillfriedů celý jejich majetek zabaven a zkonfiskován. Bezprizorní dřevěný zámeček pak dlouhá léta chátral a když jej v roce 1968 odkoupilo za 12tis.Kčs Myslivecké sdružení z Pozděchova k pořádání mysliveckých zábav, byla z Trubisek téměř ruina. Ihned po koupi došlo k opravě zchátralé střechy. V dubnu 2008 navštívila výborovou schůzi myslivců strarostka obce paní Vlasta Sláčíková a předložila informace k možnostem čerpání dotací z fondů Evropské Unie. Podala se tedy přihláška s projektem nové budovy kuchyně. Obec Pozděchov dala k dispozici 23 m kulatiny, z toho 11,5 m3 darem. V květnu bylo vydáno stavební povolení a začalo se s rozebíráním původní budovy. Všechny trámy byly očíslovány, prohnilé byly vyměněny a započala znovu-výstavba. Zajímavostí je, že se na jednom z trámů našel tento nápis: „Když jsme tu uzavírku dávali ten čas byl ten tam máš borovičku za 40 krejcarů, v Pozděchově 1865.“ Odborné tesařské práce jako vazbu střechy zajišťovala firma, tesařské práce menšího rozsahu prováděli sami členové mysliveckého družení, tesaři Radim Hnilica a Radek Štach, zednické práce Drahomír Polčák ze synem a pořezání kulatiny zdarma dovolila jedna firma ve Vizovicích. Zrekonstruován byl i zbytek areálu, což zahrnuje tábořiště, lavičky a pódium. Během oprav se myslivci potýkali s krádežemi materiálu a zařízení, proto je nyní areál oplocený a mimo kulturní akce nepřístupný. Dnes zámeček Trubiska představuje přízemní dřevěná chata obdélníkového půdorysu s ozdobným balkónem a věžičkou, tmavě hnědé barvy se zelenými rámy oken a zelenou plechovou střechou.