L O V E C K Ý   Z Á M E Č E K   H U B E R T K A

 

Hubertka stojí v nadmořské výšce cca 1150m v úbočí Smrku a není veřejnosti přístupná. Objekt patří Lesům ČR, ale lze si jej pronajmout.

Lovecký zámeček, známý spíše jako chata Hubertka, byl postaven roku 1910 pro olomouckého arcibiskupa Františka Salomona Saleského Bauera (jak dokládá nápis vytesaný na vstupním schodišti) a jeho hosty, kteří v horách rádi trávili chvíle honů. Zámeček byl stvořen jako roubený patrový obdélný objekt na kamenné podezdívce. V průčelí vystupuje z osy stavby větší vstupní rizalit v celé výšce stavby, který je ukončen trojúhelným štítem. Vnější stěny chaty jsou pobity dřevěným štípaným šindelem tmavě hnědé barvy, střechu pokrývá prostá sedlová plechová střecha. Na prostranství kolem zámečku byste našli dřevěné lavičky a opodál v lese stylově upravenou studánku Hubertka s pitnou vodou, kde můžete v odděleném rozšířeném korytě smočit i bolavé nohy.