S K A L N Í   H R A D   S K A L N Ý

 

Volně přístupná skaliska s nepatrnými pozůstatky po dřevěné tvrzi. Nachází se v Hostýnských vrších nedaleko od Hostýna.

Zalesněný vršík bez názvu vpravo od oficiálního vrcholu Skalný ukrývá poklady v podobě skalnatých suků Orel a Zub, na nichž kdysi velmi dávno stával skalní hrad Skalný. Jde tak trochu o raritu. Zaprvé jeho pozůstatky neobjevil profesionální archeolog ale amatérský badatel, zadruhé to bylo až v 90.letech 20.stol. a zatřetí je Skalný nejvýše položeným hradem na Moravě. O 5m totiž předčil jiný hrad, 1,5km vzdušnou čarou vzdálené Obřany. Skalný nebyl vědcům dlouho znám a v písemných pramenech se ani neobjevuje. Jediné, co jeho existenci dokazuje, jsou stopy (důlky) po ukotvení trámů na jižním bradle Orla. Předpokládá se proto, že šlo o dřevěný hrádek s minimálně jednou věžovitou stavbou, nalepenou právě na toto bradlo. Na info panelu ostatně najdete jeho předpokládanou podobu. Areál hradu se rozkládal na obdélné plošině o rozloze cca 35x23m, ze které trčí skály. Ze dvou stran je obehnán náznaky 1m hlubokého příkopu širokého asi 10m a náznakem valu o výšce 1,5m. Od Zubu dělí plošinu asi 12m široká upravená rozsedlina. Druhý suk však nejspíš stavebně využit nebyl, patrně pro svou rozeklanost. Odborníci se domnívají, že hrad Skalný sloužil jako strážní bod formujícího se kunštátského dominia v průběhu 2.pol. 14.stol., což je stejné období, kdy vznikl i hrad Obřany. Co se týče samotného objevitele hradu, uvádí se jméno regionálního historika Dalibora Kolbingera. On a jistý Václav Trefil prozkoumali lokalitu v létě roku 1980. V letech 1981, 1982 a 1985 nalezl Kolbinger v druhotné poloze ve svazích pod vrcholem další keramický materiál a několik kovových předmětů. Přímo na vrcholu byly nalezeny zlomky keramiky, drobné slitky skla a úlomky železných předmětů. Zjišťovací sonda provedená archeologem Jiřím Kohoutkem umožnila na základě souboru archeo. nálezů datovat fungování hradu do rozmezí 2.pol. 14.stol. až 1.pol. 15.stol.