H R A D   C H L U M

 

Terénní pozůstatky zaniklého hradu Chlum stojí na kopci Chlum (418m) nad obcí Bílavsko, zcela mimo turistické značky.

Hrad Chlum, zvaný též Bílavsko, stojí na místě pravěkého hradiště. Podle archeologických nálezů existoval už koncem 13.stol. První písemná zmínka pochází z roku 1408, kdy se na něm píše moravský loupeživý šlechtic Erhart Puška z Kunštátu, zvaný též Heralt Puška z Otaslavic a Doubravic. O 2 roky později získává hrad do zástavy postrach střední Moravy, další loupeživý šlechtic Smil z Kunštátu a Obřan, zvaný též Smil z Loučan. V roce 1415 se na Chlumu zmiňuje jeho příbuzný Heralt z Kunštátu, a to ve sporu s majitelem sousedního hradu Křídlo, Předborem z Cimburka. Chlum byl pravděpodobně rozbořen za česko-uherských válek koncem 70.let 15.stol., kdy Uhři zničili i blízké hrady Křídlo a Lukov. K roku 1555 je označován jako pustý. Jako zřícenina se uvádí v roce 1650 při prodeji bystřického panství knížetem Václavem Eusebiem z Lobkovic hraběti Janovi z Rottalu. Z hradu se zachoval půdorys hradiště i s dvojnásobným valem a příkopem. V 2.pol. 19.stol. tu dal tehdejší majitel panství Ernst Laudon provést archeologickou sondu, při níž byla objevena řada úlomků středověké keramiky a železné předměty (sekyra, hroty šípů), které lze datovat do 14.-15.stol. Lokalita je od roku 1973 chráněna jako kulturní památka.