V O D O P Á D Y   N A   M A Z Á K U

 

Potok Mazák teče z jihozápadního svahu Lysé hory do Ostravice strmým a skalnatým korytem. Na středním a dolním toku vytváří četné kaskády a menší vodopády. Divokost Mazáku je završena jeho levou zdrojnicí od přibližně 800 m.m.n., kde potok překonává skalní masiv tvořený střídajícími se vrstvami odolných pískovců a měkkých jílovců. Levá zdrojnice se zde rozděluje na severní a jižní. Jižní tok zde překonává 55 výškových metrů na 80m délky. V místech nejmocnějších tvrdých pískovcových vrstev vytváří 2 vodopády. Spodní má 17m, horní jen 3,5m. Na severní zdrojnici je situace podobná, ale vytvořil se zde pouze 6m vodopád - zato však téměř dokonale svislý. Vodopády jsou velmi málo vodnaté a vynikají pouze při tání sněhu nebo po vydatných deštích.

 

Vodopády se nalézají na území národních přírodních rezervací Mazák a Mazácký Grúnik.

 

Průtok: 10 l/s

Mohutnost: severní 60 m*l/s, jižní shora 35 a 170 m*l/s

GPS: 49°32'6.818"N, 18°26'14.656"E