M O H E L N I C K Ý   V O D O P Á D

 

2m vysoký vodopád na říčce Mohelnici je situován přímo vedle silnice na Visalaje. Na skalní podloží vodopádu navazuje opěrná zeď silnice. Přesto, že je vodopád o málo vyšší než velmi dobře známý vodopád Satiny a dosahuje mnohonásobně většího průtoku, je veřejnosti prakticky neznámý. Neuvádí ho téměř žádná mapa. Průtok vodopádu býval 500 l/s, do roku 2010 se jednalo o vodopád se 7.největším průtokem v ČR a nejvyšším průtokem v Beskydech. Přibližně 2km nad vodopádem jsou výrazné kaskády vytvořené také na pískovcových lavicích. Jsou dobře vidět z mostu přes Mohelnici.

 

Na podzim roku 2010 firma Regioprojekt Brno, s.r.o., na základě výběrového řízení pořádaného společností Lesy ČR, provedla čištění Tošenovského potoka. Dle posudku CHKO Beskydy bylo pak rozhodnuto o rovnoměrném rozmístění těchto vytěžených sedimentů po řece Mohelnici, což v praxi dopadlo tak, že se cca 15-20 tatrovek sedimentů vysypalo na 30m úsek řeky. Šlo právě o úsek bezprostředně pod Mohelnickým vodopádem, který tímto zásahem pod hromadou kamení zcela zmizel. CHKO Beskydy, Povodí Odry ani Česká inspekce Životního prostředí však neshledala žádné pochybení. Vodopád měl smůlu nejspíš proto, že se nachází hned vedle silnice, takže jen stačilo přistavit auto k zábradlí a náklad vyklopit do koryta. ZDE je detailně popsáno zasypání vodopádu.

 

Ačkoliv k odnosu jemnějšího štěrku začalo docházet ihned při každé vyšší vodě, až krátká ale intenzivní povodeň v květnu 2014 odhalila Mohelnický vodopád v jeho téměř původní kráse.

 

Průtok: 500 l/s

Mohutnost: 1000 m*l/s