B U Č A C Í   V O D O P Á D Y

 

Bučací vodopády leží v katastru obce Ostravice, v masivu hory Smrk, v kotli Bučacího potoka. Nachází se v nadmořské výšce okolo 800m a jsou přístupné po lesní cestě mezi rozcestím zvaným Nad Holubčankou a nedalekou chatovou osadou Na Skalce. Území je součástí přírodní rezervace Bučací potok vyhlášené 20. září 2004. Prudké okolní svahy s podložím tvořeným stejně jako podloží samotných vodopádů tvrdými godulskými pískovci a méně odolnými břidlicemi pokrývá především bukový a javorový lesní porost.

 

Jde o jedny z největších kaskádových vodopádů v této části Karpat. Jejich souhrnná výška je 44,5m. Vlastní vodopád je složen ze dvou stupňů vysokých 3,6m (spodní) a 6,4m (horní). Oba stupně jsou tvořeny mocnými vrstvami godulských pískovců (velmi tvrdý nazelenalý pískovec). Pod těmito vrstvami jsou břidlice, které snáze erodují, a tím vznikají na obou stupních převisy. Další kaskádovitý vodopád je zhruba 30m pod hlavním vodopádem. Vrstvy tvrdých pískovců už jsou zde tenčí a vyrovnané, spodní vodopád má proto schodovitý charakter.

 

Průtok: 20 l/s

Mohutnost: 200 m*l/s