Búřov (650m) – Búřov vyhlídka (660m) – U Petruželů, BUS (450m)

2,5km dlouhá žlutá trasa je vlastně navigací k rozhledně Búřov, ať už si na ni odskočíte z jiné turistické trasy, nebo si to chcete vyjít z údolí. Rozhledna stojí na kopci s kruhovým výhledem a je hezkým výletním cílem. Trasu zdoláte na horském kole, ale jako pěší si ji užijete víc.

* * *

Žlutá trasa přímo navazuje na červenou turistickou značku z Valašské Bystřice na Ptáčnici. Rozcestník Búřov (650m) se nachází 1km ostrého stoupání od autobusu v centru obce a 4km od Ptáčnice. Žlutá vás povede 0,5km asfaltkou k rozhledně, stejným směrem jako ukazuje reklamní banner golf resortu Búřov.

Volné stoupání lesem vás během chvilky vyvede pod vrcholem Búřova (660m), kde se v nejvyšším místě na konci zpevněné cesty skví malá dřevěná rozhledna a rozcestník Búřov vyhlídka (660m). Svažité travnaté prostranství zaujímá discgolfové hřiště, u cesty stojí chata Búřov a pod hřebenem několik roztroušených chalup. Ačkoliv se během celé závěrečné fáze otevírají z obou stran kopce různé výhledy, nechává si Búřov to nejlepší na celoročně otevřenou vyhlídkovou věž.

Rozhledna Búřov byla postavena v roce 2005 a jde o soukromou stavbu majitele přilehlé horské chaty. Vyhlídka slouží i jako požární hláska. Konstrukce je 6,5m vysoká s vyhlídkovou plošinou ve výšce 4m, na kterou vede 21 schodů. Kruhový výhled se odpichuje od pohledu zpátky, kde krásně v jedné lajně stojí bezejmenný (736m) a Ptáčnice (830m). Ptáčnice je situována v hlavním hřebeni Vsetínských Beskyd, kde sice nijak výrazně nevystupuje žádný vrchol, ale vězte, že v přímce za chatou se nachází dvouvlnka Beskyd (892m) – Skálí (850m), o něco dál Tanečnice (912m) a jako nejvyšší se zdají být Herálky (891m), které jsou boční rozsochou Tanečnice a finišují do hrudky Zvonového (744m) s mnoha obydlenými pasekami. To už se pohledem točíte k vysílači, jenž se tyčí pár desítek metrů od rozhledny a narušuje výhled na Radhošťský hřbet, resp. zakrývá Velkou Polanu (981m), ale Radhošť (1129m) samotný vidět je. Stejně tak vyvýšenina Radegast (1106m) a dlouhé úbočí Čertova mlýna (1206m). Směrem doleva spadává Radhošť přes vrch Kaní (678m) do sedla Pindula a navazuje na dlouhý masiv Veřovických vrchů. V něm jsou vidět všechny vrcholy včetně nejvyššího Velkého Javorníku (918m) osazeného rozhlednou. V podhůří Veřovických vrchů leží města Rožnov pod Radhoštěm a Zubří, jen jsou poněkud hůř vidět, protože je částečně zakrývá nízká hřebenovka Spina (560m) – U Javoru (580m), která leží přes údolí proti Búřovu. Samozřejmě lze zahlédnout i nejvyšší bod této rozsochy, jímž je Vrchhůra (692m) s vysílačem. Vlevo od rozhledny roste bohužel shluk stromů, jenž kazí výhled k západu. Tuto stranu jste však mohli studovat už při cestě sem, takže víte, že je tam údolí potoka Břucko a za ním rozsocha Kyčery (641m).

Žlutá turistická značka schází od rozhledny k severozápadu a rozšiřuje výhledový koridor o dříve zacloněné části. Krom Vrchhůry lze spatřit pokračování jejího hřebene k Medůvce (608m), špičatí se tam zešikmené Zámčisko (666m) a od něj nalevo se hrbolatí Kyčerka (641m). Volný prostor mezi těmito kopci vyplňují vody přehrady Bystřička, která však z Búřova vidět není. Jinak je stále k dispozici i Radhošť.

Svižné klesání uježděnou stezkou vás dovede k lesu a tam naváže na širokou svážnici. Tady si hlídejte značky, ať ve správnou chvíli na lesní křižovatce správně odbočíte doprava na jinou svážnici. Ta vás vyvede nakrátko na horskou louku, protne další kus lesa a vchází na příjezdovku v místní části Valašské Bystřice řečené U Petruželů. Rychlé klesání vás dovede až k hlavní silnici, kde visí na kandelábru cedule U Petruželů, BUS (450m). Žlutá značka tady po 2,5km končí. Pokračovat můžete jen po zelené, a to 1km na Hajdůšky nebo 1km pod Spinu.